ĐÔI Ý KIẾN CÁ NHÂN VỀ VIỆC HỌC VẬT LÝ Ở THCS VÀ THPT HIỆN NAY